Oferta ta

 Acte necesare vanzare apartament

  • Acte de identitate parti (vanzator si cumparator), certificatele de casatorie (daca este cazul), procura de reprezentare (daca este cazul) ;
  • Acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzactiei (dupa caz: contract vanzare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrala a pretului, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, etc.);
  • Documentatia cadastrala a bunului imobil (fisa bunului imobil si planul de amplasament, respectiv planul releveu) si incheierea de intabulare in cartea funciara;
  • Certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Directia de impozite si taxe locale, din care sa rezulte ca proprietarul este la zi cu platile;
  • Certificatul de performanta energetica, eliberat de un auditor energetic atestat;
  • In cazul apartamentelor, adeverinta eliberata de asociatia de proprietari sau locatari care sa arate situatia datoriilor fata de asociatie (intretinere, cheltuieli, reparatii, cheltuieli comune etc.);
  • Ultima factura si chitanta privind plata la zi a utilitatilor aferente imobilului.

Ce facem dupa ce am cumparat un apartament

  • Declararea bunului imobil la DITL
  • Schimbarea contractelor de utilitati pe numele noului proprietar
  • Declararea noului proprietar la administratia blocului

1. Informatii personale

2. Informatii oferta

3. Detalii oferta

 Prin completarea prezentului formular, declar ca am citit politica de confidentialitate si sunt de acord cu prelucrarea datelor personale.

Ai nevoie de ajutor? Ne puteti contacta pe